Izotopowa Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

W naszej ofercie odnajdą Państwo kompleksowe usługi związane z izotopową aparaturą kontrolno-pomiarową.

Do świadczenia przez nas usług dotyczących izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej  posiadamy wymagane przepisami zezwolenia i wiedzę.

Uprawnienia,  doświadczenie  i wykwalifikowana załoga stawiają nas w gronie niewielu firm  tej branży na rynku krajowym.

Od początku istnienia firmy w naszej ofercie znajdują się specjalistyczne usługi związane z izotopową aparaturą kontrolno-pomiarową, a w nich:

  • montaż
  • przegląd i konserwacja
  • pomiary dozymetryczne
  • kontrola szczelności
  • demontaż (w tym izotopowych czujek dymu)
  • transport
  • przekazanie na odpady promieniotwórcze

Posiadamy zezwolenia nr D-18175 wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywania działalności polegającej na transporcie źródeł promieniotwórczych, instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami.

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) NUKLID Sp. z o.o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na – transporcie źródeł promieniotwórczych, instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.