Sieci Strukturalne

Okablowanie strukturalne (ang. structured cabling) to określenie standardów określających sposoby realizacji połączeń przewodowych służących do budowy sieci teleinformatycznych. Budowa okablowania strukturalnego ma z założenia zapewnić dostęp z każdego punktu abonenckiego (gniazda abonenckiego) dostęp do sieci komputerowej, a tym samym wszystkich usług bazujących na architekturze sieci strukturalnej.

Okablowanie strukturalne jest dziś standardem dla każdego nowo powstającego obiektu, jako jedna z podstawowych instalacji budynku. Koncepcja okablowania strukturalnego polega na takim rozprowadzeniu sieci kablowej, by z każdego punktu abonenckiego był dostęp do sieci komputerowej (LAN) oraz telefonicznej. Wymaga to instalacji większej ilości punktów abonenckich niż jest to przewidziane do wykorzystania w momencie projektowania i instalacji. Gniazda instalowane są zwykle przy uwzględnieniu aranżacji pomieszczeń mając na uwadze ich charakter i przeznaczenie.

Okablowanie strukturalne jest niezbędnym elementem systemu IT – służy do transmisji danych pomiędzy komputerami, serwerami oraz innymi urządzeniami sieciowymi, transmisji treści multimedialnych, takich jak telefonia IP, wideokonferencje, czy CCTV IP, oraz transmisji niskonapięciowych sygnałów sterujących budynkiem związanych z systemem BMS (Building Management System). Dzięki standaryzacji łączy i ich zakończeń, zależnie od potrzeb i bez konieczności wymiany okablowania do gniazda użytkownika może być podłączone urządzenie komputerowe lub telefoniczne.

Rozwój technologii Power over Ethernet spowodował przejęcie przez okablowanie strukturalne części funkcji związanych z zasilaniem urządzeń sieciowych o małej mocy, takich jak telefony, kamery, punkty dostępowe WLAN. W wielu przypadkach okazuje się, że przy przemyślanym projekcie takie rozwiązanie zapewnia niższy koszt instalacji oraz większą dostępność punktów zasilających niż dla tradycyjnej sieci 230V.

System okablowania może wykorzystywać różne rodzaje medium (np. tylko skrętka miedziana lub światłowód). Ze względu na pewne ograniczenia kosztowe często stosuje się systemy hybrydowe wykorzystujące skrętkę miedzianą w części dostępowej ew. także w dystrybucyjnej, oraz światłowody w części szkieletowej. Do zmiany medium wykorzystuje się odpowiednie porty przełączników LAN lub dedykowane konwertery światłowodowe – umożliwiające konwersję sygnałów elektrycznych na optyczne.

W sytuacji, w której prędkość i niezawodność transmisji jest najważniejszym kryterium, do transmisji wewnątrz budynku wykorzystuje się, spośród wszystkich dostępnych mediów transmisyjnych (skrętka miedziana, światłowód) media przewodowe, najczęściej skrętki miedzianej (UTP lub STP), oraz światłowodów (światłowodowe sieci LAN). W przypadku wykorzystywania w organizacji systemu telefonii oraz wewnętrznej centrali telefonicznej (tzw. PBX-a). Okablowanie strukturalne służy również do przeniesienia analogowych lub cyfrowych (ISDN lub telefonia IP) sygnałów głosu.

System okablowania jest elementem krytycznym a awaria części dystrybucyjnej lub szkieletowej okablowania grozi paraliżem każdego systemu bazującego na jego infrastrukturze, dlatego wymagania wobec niezawodności rozwiązań są bardzo wysokie. Wiodący na rynku producenci systemu okablowania udzielają długoterminowej gwarancji na okres np. 25 lat. Aby dodatkowo zwiększyć niezawodność stosuje się na etapie projektu i realizacji pewną nadmiarowość w części szkieletowej systemu.

Realizujemy kompleksowe rozwiązania sieci strukturalnych od projektu do realizacji, włącznie z przebudową i modernizacją.