System Kontroli Dostępu KD

Kontrola dostępu umożliwia kontrolę przepływu i identyfikację osób, wraz z przydzielanie im dostępu do danej strefy. Strefa kontrolowana pozostaje w ten sposób zamknięta dla osób nieuprawnionych. Wejście do danej strefy zostaje udzielone na podstawie uprawnień nadawanych przez administratora systemu. Systemami identyfikacji najczęściej są breloki, karty magnetyczne lub cechy biometryczne (odcisk palca, siatkówka oka) lub wpisywanego na klawiaturze kodu numerycznego.

Systemy kontroli dostępu umożliwiają pełną rejestrację osób przemieszczających się dozorowanych strefach, oraz ich późniejszą weryfikacją na podstawie odczytu pamięci  zdarzeń z systemu. Systemu kontroli dostępu bardzo często zintegrowane są z systemem sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania lub telewizją dozorową.

Kontrola dostępu eliminuje część kluczy do drzwi które objęte są systemem kontroli, oraz upraszcza i określa poziom dostępu i uprawnienia pracowników. Dodatkowo umożliwia kontrolę i sterowanie przepływem ludzi w poszczególnych strefach budynku. Kluczowym zadaniem systemu kontroli dostępu jest więc zabezpieczenie przed dostępem na obiekt osób niepowołanych oraz ochrona pracowników, informacji i mienia firmy. Profesjonalne zaprojektowanie, dobór elementów i wykonanie instalacji są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa mienia i informacji.

Zakres naszej działalności obejmuje cały proces związany z budową systemu kontroli dostępu począwszy od projektuj, realizacji i serwisu.

Skontaktuj się z nami. Doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy system kontroli dostępu odpowiedni dla Twoich potrzeb.